Žemės fondas –  perka, parduoda ir maino žemę valstybės ir visuomenės poreikių tenkinimui.

Atsakymai į aktualius klausimus žemės konsolidacijos projektų dalyviams, o taip pat specialistams pageidaujantiems gauti kvalifikacijos pažymėjimus rengti žemės konsolidacijos projektus (įskaitant ir profesinių žinių patikrinimo testų klausimus):

 

III. dalis

Klausimas Nr. 41.

Ar žemės konsolidacijos projekto rengėjui prie kadastrinių matavimo bylų reikia pridėti matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimą?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4717 (2013.12.23) Žiūrėti 5psl. 14 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 42.

Kokio tipo nekilnojamo turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas reikalingas žemės konsolidacijos projektui rengti?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4717 (2013.12.23) Žiūrėti 6psl. 18 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 43.

Ar žemės konsolidacijos projekto vykdymo metu galima tam tikrus dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4717 (2013.12.23) Žiūrėti 9psl. 31 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 44.

Kieno lėšomis ir kokiais riboženkliais žemės konsolidacijos projekte ženklinamos žemės sklypų ribos?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4717 (2013.12.23) Žiūrėti 10psl. 35 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 45.

Ką apima parengto žemės konsolidacijos projekto paruošimas prieš pateikiant jį derinti planavimo sąlygas išdavusioms institucijoms?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4717 (2013.12.23) Žiūrėti 11psl. 38 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 46.

Kaip žemės konsolidacijos projekte projektuojamas šiuolaikiškas optimalus vietinių kelių tinklas?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4717 (2013.12.23) Žiūrėti 14psl. 54 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 47.

Kokią medžiagą spausdintine forma žemės konsolidacijos projekto vykdytojas privalo pateikti viešai ekspozicijai?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4717 (2013.12.23) Žiūrėti 16psl. 61 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 48.

Ar žemės konsolidacijos projekto vykdytojas norintis pateikti parengto projekto skaitmeninius duomenis (*.shp, *.dwg) derinti planavimo sąlygas išdavusioms institucijoms privalo gauti leidimą iš šių projektų organizatoriaus?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4717 (2013.12.23) Žiūrėti 16psl. 62 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 49.

Kiek žemės konsolidacijos projekto vykdytojas pagal projektą turi parengti žemės sklypų planų pridedamų prie žemės konsolidacijos sutarties?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4717 (2013.12.23) Žiūrėti 17psl. 65 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 50.

Kas ir per kiek laiko parengia sprendinių techninio projekto ekspertizės išvadą?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4717 (2013.12.23) Žiūrėti 18psl. 70 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 51.

Ar žemės savininkui paprašius projekto vykdytojas gali pateikti jo žemės sklypų išsidėstymą žemės konsolidacijos projekto teritorijoje (*.dwg, *.shp) iki projekto ir kaip atrodys parengus projektą
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4717 (2013.12.23) Žiūrėti 23psl. 93 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 52.

Ar žemės konsolidacijos projekto vykdytojui reikia parengti kadastrinių matavimų bylas projekto teritorijoje esantiems keliams?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4717 (2013.12.23) Žiūrėti 28psl. 111 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 53.

Kokį vertinimo metodą žemės konsolidacijos projekto vykdytojui (vertintojui) reikia taikyti projekto teritorijoje esantiems keliams?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4717 (2013.12.23) Žiūrėti 28psl. 114 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 54.

Kokie parametrai, kriterijai nusako poreikio pagrįstumą žemės konsolidacijos projekte rengti sprendinių techninius projektus?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4717 (2013.12.23) Žiūrėti 29psl. 119 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 55.

Ar žemės konsolidacijos projekto teritorijoje naujai suformuotiems keliams reikia parengti kadastrinių matavimų bylas?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-34 (2014.01.06) Žiūrėti 8psl. 31 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 56.

Ar žemės konsolidacijos projekto vykdytojui reikia VĮ „Registrų centras“ išankstinei patikrai pateikti parengtas žemės sklypų kadastrinių matavimų bylas?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-34 (2014.01.06) Žiūrėti 11psl. 43 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 57.

Koks yra keliamas reikalavimas vietos spaudai (minimalus tiražas, periodiškumas, prenumeratorių skaičius ar pan.) renkantis vietos laikraštį, kuriame turi būti paskelbta informacija apie vykdomą žemės konsolidacijos projektą, kvietimai į suinteresuotų asmenų susirinkimas ir pan.?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-34 (2014.01.06) Žiūrėti 12psl. 50 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 58.

Ar projekto dalyviui (žemės savininkui) pageidaujant galima numatyti, kad tam tikram žemės sklypui turi būti atliktas fizinių savybių gerinimas t.y. žemės paviršiaus išlyginimas? Iš kokių lėšų projekto dalyvio noras įgyvendinamas?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-34 (2014.01.06) Žiūrėti 13psl. 51 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 59.

Ar projekto dalyviui (žemės savininkui) pageidaujant galima numatyti žemės naudojimo paskirties pakeitimą?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-34 (2014.01.06) Žiūrėti 13psl. 52 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 60.

Ar projekto dalyviui (žemės savininkui) pageidaujant galima numatyti kūdros iškasimo vietą ir šį suprojektuotą sprendinį suderinti su savivaldybe? Iš kokių lėšų projekto dalyvio noras įgyvendinamas?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-34 (2014.01.06) Žiūrėti 13psl. 53 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Grįžti atgal II. dalis

Skaityti toliau IV. dalis

 

Daugiau informacijos apie žemės konsolidaciją: info@zemesfondas.lt