Žemės fondas –  perka, parduoda ir maino žemę valstybės ir visuomenės poreikių tenkinimui.

Atsakymai į aktualius klausimus žemės konsolidacijos projektų dalyviams, o taip pat specialistams pageidaujantiems gauti kvalifikacijos pažymėjimus rengti žemės konsolidacijos projektus (įskaitant ir profesinių žinių patikrinimo testų klausimus):

 

II. dalis

Klausimas Nr. 21.

Kokią dalį žemės konsolidacijos projekto rengėjams pateiktos informacijos sudaro konfidenciali informacija?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2923 (2013.08.28) Žiūrėti 2psl. 3 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 22.

Kas žemės konsolidacijos projekte išreiškia poreikį techninių projektų parengimui?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2972 (2013.08.29) Žiūrėti 2psl. 4 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 23.

Kuriuo atveju žemės konsolidacijos projekte rengiami pastatų techniniai projektai?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2972 (2013.08.29) Žiūrėti 4psl. 10 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 24.

Kuriuo atveju žemės konsolidacijos projekte rengiami kelių techniniai projektai?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2972 (2013.08.29) Žiūrėti 5psl. 17 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 25.

Ar žemės konsolidacijos projekto teritorijoje gali būti neregistruotų laisvos valstybinės žemės plotų?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2972 (2013.08.29) Žiūrėti 9psl. 31 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 26.

Kokie geografiniai objektai yra saugomi žemės konsolidacijos projekto geoinformacinėje duomenų bazėje?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4548 (2013.12.09) Žiūrėti 2psl. 5 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 27.

Per kiek laiko žemės konsolidacijos projekto rengėjui šių projektų organizatorius raštu patvirtina tinkamą suteiktų paslaugų kokybę ir atliktų darbų komplektiškumą?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4548 (2013.12.09) Žiūrėti 4psl. 11 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 28.

Kokios sankcijos gresia žemės konsolidacijos projekto rengėjui, jei nebus pasiekti minimalūs siektini rezultatai?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4548 (2013.12.09) Žiūrėti 6psl. 20 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 29.

Ar gali toje pačioje teritorijoje vykti pakartotinas žemės konsolidacijos projektas?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4548 (2013.12.09) Žiūrėti 6psl. 22 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 30.

Kokiems tikslams žemės konsolidacijos projekto rengėjas naudoja žemės gelmių registro duomenis?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4548 (2013.12.09) Žiūrėti 6psl. 26 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 31.

Ar žemės konsolidacijos projekto rengėjas gali projekto skaitmeninę medžiagą pateikti mokslo įstaigoms, studentams, tyrėjams ar kt., kurie projekto duomenis naudos mokslo baigiamiesiems darbams ar tyrimams?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4548 (2013.12.09) Žiūrėti 7psl. 29 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 32.

Ar projektuojant vietinės reikšmės kelių tinklą reikia vadovautis topografiniu planu?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4548 (2013.12.09) Žiūrėti 8psl. 33 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 33.

Ar projektuojant vietinės reikšmės kelių tinklą reikia projektuoti tiltus per upelius, griovius ir kt.?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4548 (2013.12.09) Žiūrėti 8psl. 34 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 34.

Kuo remiantis žemės konsolidacijos projekto rengėjas nustato patirtas išlaidas už atliktus darbus, susijusias su iš projekto teritorijos išbraukiamų žemės sklypų pertvarkymu?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4548 (2013.12.09) Žiūrėti 11psl. 45 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 35.

Kokia bus žemės konsolidacijos projekto baigtis žemės savininkui, kuris po projekto sprendinių brėžinio patvirtinimo pvz. emigruos nepalikdamas niekam įgaliojimo?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4548 (2013.12.09) Žiūrėti 12psl. 48 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 36.

Ar žemės konsolidacijos projekto rengėjas vykdantis projektą gali rengti pastatų rekonstravimo techninius projektus, pavyzdžiui siekiant pastatus pritaikyti neįgaliesiems?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4548 (2013.12.09) Žiūrėti 12psl. 50 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 37.

Ar žemės konsolidacijos projekto rengėjas vykdantis projektą gali rengti saulės kolektorių ar vėjo jėgainių parko techninius projektus?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4548 (2013.12.09) Žiūrėti 12psl. 51 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 38.

Ar žemės konsolidacijos projekto organizatorius tikrina projekto rengėjo suprojektuotų žemės sklypų paženklinimą vietovėje ir žemės sklypų kadastro duomenų bylas?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4548 (2013.12.09) Žiūrėti 15psl. 60 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 39.

Ar žemės konsolidacijos projekto rengėjas gali organizuoti suinteresuotų asmenų susirinkimus savaitgaliais?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4548 (2013.12.09) Žiūrėti 16psl. 64 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 40.

Ar žemės konsolidacijos projekto rengėjų matavimo įrangai turi būti atliktas kalibravimas ir metrologinė patikra, o prietaisai įtraukti į matavimo prietaisų registrą?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-4717 (2013.12.23) Žiūrėti 5psl. 13 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Grįžti atgal I. dalis

Skaityti toliau III. dalis

 

Daugiau informacijos apie žemės konsolidaciją: info@zemesfondas.lt