Žemės fondas –  perka, parduoda ir maino žemę valstybės ir visuomenės poreikių tenkinimui.

Atsakymai į aktualius klausimus žemės konsolidacijos projektų dalyviams, o taip pat specialistams pageidaujantiems gauti kvalifikacijos pažymėjimus rengti žemės konsolidacijos projektus (įskaitant ir profesinių žinių patikrinimo testų klausimus):

 

I. dalis

Klausimas Nr. 1.

Ar rengiant žemės konsolidacijos projektą reikia parengti planuojamos teritorijos topografinį planą? Pagal ką žemės sklypams dalyvaujantiems žemės konsolidacijos projekte nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir jų plotai?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2696 (2013.07.31). Žiūrėti 2psl. 3 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 2.

Ar žemės konsolidacijos projekte reikia numatyti (suprojektuoti) naujas ūkininkų ūkių sodybų vietas, jei to pageidauja žemės konsolidacijos projektų dalyviai? Ar reikia parengti suprojektuotų ūkininkų ūkių sodybų bei kitų pastatų techninius projektus?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2696 (2013.07.31). Žiūrėti 3psl. 7 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 3.

Ar žemės konsolidacijos projekto metu reikia projekto grafinėje dalyje nurodyti tiestinas naujas elektros linijas ir kitus įrenginius ir parengti jų techninius sprendinius?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2696 (2013.07.31). Žiūrėti 4psl. 12 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 4.

Kiek laiko projekto vykdytojas privalo saugoti visus dokumentus, susijusius su žemės konsolidacijos projekto rengimu ir įgyvendinimu?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2738 (2013.08.05). Žiūrėti 2psl. 5 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 5.

Kas žemės konsolidacijos projekto rengėjui pateikia ir tvirtina žemės sklypų planų kopijas?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2738 (2013.08.05). Žiūrėti 3psl. 8 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 6.

Kokiais metodais žemės konsolidacijos projekto rengėjas nustatyto apleistas žemes projekto teritorijoje ir kokia metodika vadovaujasi jas nustatant rengdamas kompleksinį žemės ūkio ir kaimo plėtros projektą?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2738 (2013.08.05). Žiūrėti 3psl. 9 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 7.

Kuo remiantis žemės konsolidacijos projekto rengėjas apibūdina projekto įgyvendinimo priemones, reikalingų atlikti darbų apimtis ir jų orientacines kainas?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2759 (2013.08.06). Žiūrėti 2psl. 4 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 8.

Kokius įsipareigojimus žemės konsolidacijos projekto rengėjas įsipareigoja įvykdyti susijusius su projekto rezultatais ir pasiekimais?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2759 (2013.08.06). Žiūrėti 3psl. 7 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 9.

Kokie žemės konsolidacijos projekto priežiūros rodikliai nurodomi Paramos paraiškoje?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2759 (2013.08.06). Žiūrėti 4psl. 8 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 10.

Kokiais kriterijais ir metodika žemės konsolidacijos projekto rengėjas vadovaujasi priimdamas sprendimus dėl apleistų žemės ūkio naudmenų tikslingiausio panaudojimo?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2769 (2013.08.07). Žiūrėti 2psl. 2 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 11.

Kokiam terminui praėjus žemės konsolidacijos projekto rengėjas privalo neatlygintinai ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su vykdomu žemės konsolidacijos projektu?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2769 (2013.08.07). Žiūrėti 3psl. 6 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 12.

Ką planavimo darbų programa apima, kurią pateikia Organizatorius žemės konsolidacijos projekto rengėjui?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2777 (2013.08.08). Žiūrėti 1psl. 2 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 13.

Kokia metodika ir kriterijais vadovaujantis žemės konsolidacijos projekto rengėjas aprašo žemės sklypų dydžius charakterizuojant fragmentacijos ir žemės sklypų konfigūracijos laipsnį?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2777 (2013.08.08). Žiūrėti 2psl. 3 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 14.

Kokia metodika ir kriterijais vadovaujantis žemės konsolidacijos projekto rengėjas projekto tekstinėje dalyje analizuojant esamą būklę aprašo žemės naudojimo intensyvumą?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2777 (2013.08.08). Žiūrėti 2psl. 4 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 15.

Kokiomis priemonėmis žemės konsolidacijos projekto rengėjas užtikrina apribojimą leidžiantį žemės konsolidacijos projekto dalyviams turėti iki 500 ha. nuosavos žemės?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2801 (2013.08.12). Žiūrėti 2psl. 4 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 16.

Ar žemės konsolidacijos projekto dalyviai gali privatizuoti valstybinės žemės sklypus?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2813 (2013.08.13) Žiūrėti 3psl. 8 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 17.

Ar žemės konsolidacijos projekto rengėjas privalo projektuoti vietinius kelius kaip statinį?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2813 (2013.08.13) Žiūrėti 3psl. 10 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 18.

Su kokiomis įstaigomis žemės konsolidacijos projekto rengėjas privalo suderinti parengtas žemės sklypų kadastro duomenų bylas?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2813 (2013.08.13) Žiūrėti 4psl. 13 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 19.

Kaip turi pasielgti žemės konsolidacijos projekto rengėjas žemės sklypui nustatęs neleistiną viršplotį ar neleistiną ploto trūkumą, ar žemės sklypo ribų (konfigūracijos) neatitikimą?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2835 (2013.08.14) Žiūrėti 4psl. 10 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 20.

Kuriais atvejais žemės konsolidacijos projekto teritorijoje rengiami detalieji planai?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-2851 (2013.08.19) Žiūrėti 2psl. 5 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Skaityti toliau II. dalis

 

Daugiau informacijos apie žemės konsolidaciją: info@zemesfondas.lt