Žemės fondas –  perka, parduoda ir maino žemę valstybės ir visuomenės poreikių tenkinimui.

Atsakymai į aktualius klausimus žemės konsolidacijos projektų dalyviams, o taip pat specialistams pageidaujantiems gauti kvalifikacijos pažymėjimus rengti žemės konsolidacijos projektus (įskaitant ir profesinių žinių patikrinimo testų klausimus):

 

IV. dalis

Klausimas Nr. 61.

Iki kurio žemės konsolidacijos projekto vykdymo etapo projekto dalyviai gali pateikti (išreikšti) pageidavimus, kad būtų parengti sprendinių techniniai projektai naujų kelių statybai, elektros linijų tiesimui, inžinerinių komunikacijų tiesimui ir panašiai?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-45 (2014.01.08) Žiūrėti 2psl. 3 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 62.

Kas informuoja projekto vykdytoją, rengiantį žemės konsolidacijos projektą, apie projekto teritorijoje pradėtą rengti, bet kokio tipo teritorijų planavimo dokumentą?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-78 (2014.01.09) Žiūrėti 2psl. 5 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 63.

Ar žemės konsolidacijos projekto vykdymo metu reikia ant planų užnešti melioracijos tinklą (vektorių) su atitinkamais atributais?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-78 (2014.01.09) Žiūrėti 3psl. 7 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 64.

Ar žemės konsolidacijos projekto vykdymo metu galima nurašyti valstybei priklausančios melioracijos sistemas bei įrenginius?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-78 (2014.01.09) Žiūrėti 3psl. 10 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 65.

Ar rengiant žemės konsolidacijos projektą galima suformuoti vieną žemės sklypą iš kelių kitos paskirties žemės sklypų priklausančių tam pačiam žemės savininkui, jei vienas iš žemės sklypų turės suvaržymus (pvz. bus įkeistas bankui)?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-124 (2014.01.13) Žiūrėti 2psl. 3 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 66.

Ar rengiant žemės konsolidacijos projektą reikia pertvarkymus derinti su pertvarkomų žemės sklypų nuomininkais?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-124 (2014.01.13) Žiūrėti 2psl. 4 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 67.

Ar žemės konsolidacijos projekto dalyviams sudarant notarinę sutartį, iš projekto lėšų galima notariškai apiforminti žemės sklypo panaudos sutartį to pageidaujantiems žemės savininkams?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-124 (2014.01.13) Žiūrėti 3psl. 6 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 68.

Ar žemės konsolidacijos projekto rengimo metu, projekto vykdytojas pageidaujantiems sutuoktiniams (bendrasavininkiams) gali padalinti žemės sklypą iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo į dvi atskiras dalis, kad kiekvienas turėtų savo?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-124 (2014.01.13) Žiūrėti 3psl. 7 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 69.

Ar žemės konsolidacijos projekto vykdytojas pageidaujantiems žemės savininkams kurių žemės sklypui disponavimo teisės yra suvaržytos (pvz. areštas) gali žemės sklypą apjunti su kitu žemės sklypu, kuris neturi suvaržymų?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-124 (2014.01.13) Žiūrėti 3psl. 8 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 70.

Kaip baigsis vykdomas žemės konsolidacijos projektas, jei projekto rengimo metu projekto vykdytojui NŽT sustabdys kvalifikacijos pažymėjimo rengti žemės konsolidacijos projektus galiojimą?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-124 (2014.01.13) Žiūrėti 4psl. 10 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 71.

Ar žemės konsolidacijos projekto rengimo metu projekto teritorijoje vykdoma jaunųjų ir aktyvių ūkininkų rėmimo programa sudaranti sąlygas lengvatinėmis sąlygomis įsigyti valstybinę žemę baigus įgyvendinti žemės konsolidacijos projektą?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-124 (2014.01.13) Žiūrėti 4psl. 12 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 72.

Kur žemės konsolidacijos projekto vykdytojas susidūręs su projektų organizatoriaus darbuotojų neteisėtais veiksmais ar neveikimu, įgyvendinant teisės aktais pavestas funkcijas administruojant projektus gali pranešti?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-124 (2014.01.13) Žiūrėti 11psl. 36 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 73.

Ar žemės konsolidacijos projektų organizatorius, projekto pabaigoje, tikrina kaip projekto vykdytojas vietovėje nustatė ir pastatė žemės sklypų riboženklius?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-124 (2014.01.13) Žiūrėti 12psl. 37 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 74.

Ar projekto vykdytojas pagal standartą paženklinęs naujai suprojektuotų žemės sklypų ribas turi padaryti pastatytų riboženklių nuotraukas, kaip jie įtvirtinti lauke ir jas pridėti į geodezinių matavimų bylas (atspausdinti lapai ir įrašyta į CD)?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-124 (2014.01.13) Žiūrėti 13psl. 41 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Klausimas Nr. 75.

Ar žemės savininko pageidavimu projekto vykdytojas gali atlikti tarpinį (laikiną) suprojektuotų žemės sklypų ženklinimą (laikinais riboženkliais), kad žemės savininkui būtų lengviau įsivaizduoti kaip natūroje (lauke) atrodys perprojektuoti žemės sklypai?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte S-124 (2014.01.13) Žiūrėti 13psl. 42 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 76.

Kas turi pasirūpinti (nupirkti) žemės sklypų riboženkliais? Žemės savininkas ar žemės konsolidacijos projekto vykdytojas (matininkas)?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte V5-284 (2012.05.24) Žiūrėti 3psl. 8 kl. Nuoroda į dokumentą

 

Klausimas Nr. 77.

Kas gresia žemės savininkui, jei neatvyks pas notarą į žemės konsolidacijos projekto sutarties sudarymą-tvirtinimą?
Atsakymas į klausimą pateiktas rašte V5-284 (2012.05.24) Žiūrėti 3psl. 7 kl. Nuoroda į dokumentą
 

Grįžti atgal III. dalis

 

 

Daugiau informacijos apie žemės konsolidaciją: info@zemesfondas.lt